Biongó an Droma

Covid-19 – Biongó an Droma ar ceal go bhfógrófar a mhalairt

Ag teacht le fógra an Rialtais agus ar mhaithe le sláinte an phobail a chosaint, ní bheidh biongó ar siúl as seo (13 Márta 2020) go bhfógrófar a mhalairt. Tuilleadh eolais agus comhairle ar fáil ar shuíomh idirlín an Rialtais.

Bíonn Biongó an Droma ar siúl gach Aoine in Ionad Pobail an Droma, Cnoc an tSamhraidh, Baile Átha Luain, Co. Ros Comáin. Bíonn beagnach €1200 sa duais-chiste gach seachtain, agus is féidir leabhar a fháil ar chostas €3 ar leath-leabhar. Osclaíonn na doirse ag 8 i.n., agus tosaíonn an cluiche ag 8.30 i.n.. Bíonn sos leath-ama againn (thart ar 9.20 i.n.) agus tagann deireadh leis thart ar 10.20 i.n.. Bíonn an siopa oscailte roimh bhiongó agus le linn leath-ama, le deochanna boga, seacláid, milseáin, criospaí agus marcóirí!

Teastaíonn do chuid tacaíochta uainn – mar imreoir biongó nó mar oibrí dheonach – chun todhchaí Bhiongó an Droma a dheimhniú.

Tagann busanna as áiteanna go leor.

Duaiseanna

Líne aonarach: €20
Dhá líne: €30
Teach lán: €40
Pota Óir (teach lán – cluiche 11): €100
Cluiche gill (bileog – leathanach 7): suas le €90 in aghaidh an líne [Beidh an duais le híoc bunaithe ar an uimhir sáinne (nó a chothromú suas go dtí an cúig is gaire). Is é €40 an íocaíocht is lú in aghaidh an líne]

Praghsanna Leabhair

Leabhar dúbailte (12 painéil): €10
Leabhar aonarach (6 painéil): €6
Leath-leabhar (3 painéil): €3

Bileoga breise

Cluiche gill (cluiche 7) (6 painéil): €2 (níl aon leath-bhileog) [Seo cluiche breise nach bhfuil san áireamh sa leabhar biongó. Imrítear é mar chluiche 7, tar éis leath-ama, agus bíonn duais suas le €90 in aghaidh an líne [Beidh an duais le híoc bunaithe ar an uimhir sáinne (nó a chothromú suas go dtí an cúig is gaire). Is é €40 an íocaíocht is lú in aghaidh an líne]

Pota Óir (cluiche 11) (6 painéil): €1 (níl aon leath-bhileog) [Tá an pota óir san áireamh sa leabhar biongó. Imrítear é mar chluiche 11. Tugann an bhileog bhreise seans sa mbreis duit a bhuachaint. Tá €100 mar dhuais ar theach lán.

Ba mhór dúinn do chuid tacaíochta!